.

Enkla regler: Kan inte kombineras med annan kampanj eller inbyten. Inbytt apparat måste fungera. Har den fjärr original måste fjärren vara med.

AVM modell

Tyr

1 + 2

Tyr 2

Novitas

Tyr 3

Tyr 3

Novitas

Thor 1

Thor 2

Thor 3

Thor 3 

Novitas

CS 2.2 pris 47 000kr

Inbyte

Mellanpris

12 000kr

35 000kr

14 000kr

33 000kr

16 000kr

31 000kr

18 000kr

29 000kr

12 000kr

35 000kr

14 000kr

33 000kr

16 000kr

31 000kr

18 000kr

29 000kr

CS 5.2 pris 59 900kr

Inbyte

Mellanpris

14 000kr

45 900kr

18 000kr

41 900kr

18 000kr

41 900kr

20 000kr

39 900kr

14 000kr

45 900kr

18 000kr

41 900kr

20 000kr

39 900kr

23 000kr

36 900kr

CS 6.2 pris 107 000kr

inbyte

Mellanpris

19 000kr

88 000kr

25 000kr

82 000kr

21 000kr

86 000kr

23 000kr

84 000kr

22 000kr

85 000kr

21 000kr

86 000kr

33 000kr

74 000kr

40 000kr

67 000kr

CS 8.2 pris 129 000kr

inbyte

Mellanpris

19 000kr

110K kr

28 000kr

101K kr

23 000kr

106K kr

33 000kr

96 000kr

22 000kr

107K kr

24 000kr

105K kr

33 000kr

96 000kr

40 000kr

89 000kr